recenze – Vítěslav Škorpík

Vítěslav Škorpík
Jakub Kroulík přednášel pro naši Popularizační sekci Českého klubu skeptiků již dvakrát. První vystoupení v roce 2016 se týkalo experimentů prováděných v rámci Paranormální výzvy. Podruhé přišel povídat letos o prázdninách, kdy promluvil o možnosti zneužití hypnózy při spáchání trestného činu. Obě přednášky i následné diskuze byly velmi kvalitní, zajímavé a přínosné.

Jakub Kroulík je navíc rozený řečník, který umí velmi dobře zaujmout publikum. To se projevilo i na účasti, jež byla na obou akcích skvělá a vysoko nad naším průměrem. A ačkoliv obvykle přicházejí i kritické připomínky, v tomto případě tomu tak (ani u jedné ze dvou přednášek) nebylo. Celé situaci napomohl i fakt, že z přednášek neexistuje audiovizuální záznam. Pro někoho by to mohlo být zklamání, nicméně z pozice organizátora mohu říci, že v dnešní době si lidé možná až moc zvykli, že z většiny akcí mají k dispozici záznam pro pozdější zhlédnutí. Je proto velmi příjemné, když se občas nějaká přednáška nenahrává a lidé musí přijít osobně. Pak je mnohdy i diskuze o poznání více autentická.

Abych to shrnul. Za sebe mohu říci, že přednášky Jakuba Kroulíka hodnotím velmi pozitivně a bude-li někdy v budoucnu příležitost a vhodné téma, velmi rád jej znovu zařadím do programu našeho přednáškového cyklu.“
(Hypnotizér, Praha2022)