Skip to content
Skip to content

Projekty | Hypnotizér

Projekty Jakub Kroulík | Paranormální výzva

Projekt Paranormální výzva ve shodě se světovým skeptickým myšlením zachovává přístup otevřené mysli k fenoménům, které věda považuje za krajně nepravděpodobné nebo nemožné, a nebrání se dát prostor osobám, v tyto fenomény věřící, je prokázat za podmínek dvojitě zaslepeného kontrolovaného experimentu. Od roku 2014 na tyto experimenty prověřující tvrzení nadpřirozených schopností hypnotizér Jakub Kroulíkodborně dohlíží.

Projekty Jakub Kroulík | Investigátori

Záměrem projektu “Investigátori” je vytvořit televizní dokumentární sérii, věnovanou současným ezoterickým fenoménům. Cílem série je objektivní zkoumání fenoménů tak, aby se “oddělilo zrno od plev”. Hlavním záměrem přitom není zkoumané fenomény jednoznačně  dokázat anebo vyvrátit (film není vědecká studie), ale přiblížit je z racionálního hlediska a upřít pozornost na fakta. Hypnotizér Jakub Kroulík je jedním z hlavních protagonistů této dokumentární série a taktéž odborným konzultantem dokumentaristů.

Projekty Jakub Kroulík | Experiment NÁHODA

Experiment Náhoda byl hravý pokus spolku Žádná věda, který zaujme milovníky záhad, matematiky a technologií. Stále existují vědci, kteří předkládají důkazy pro možnost takzvané psychokineze, neboli ovlivňování hmoty myslí. Experiment Náhoda, čerpající z meta analýzy publikované v roce 1991 týmem Radin/Ferarri shrnující 148 studií s ovlivňováním kostky, možnost ovlivnit hmotu myslí prověřil. Hypnotizér Jakub Kroulík byl jedním z odborných konzultantů spolku Žádná věda, organizátora Experimentu Náhoda.