Projekty

Projekt Paranormální výzva ve shodě se světovým skeptickým myšlením zachovává přístup otevřené mysli k fenoménům, které věda považuje za krajně nepravděpodobné nebo nemožné, a nebrání se dát prostor osobám, v tyto fenomény věřící, je prokázat za podmínek dvojitě zaslepeného kontrolovaného experimentu.

Záměrem projektu “Investigátori” je vytvořit televizní dokumentární sérii, věnovanou současným ezoterickým fenoménům. Cílem série je objektivní zkoumání fenoménů tak, aby se “oddělilo zrno od plev”. Hlavním záměrem přitom není zkoumané fenomény jednoznačně  dokázat anebo vyvrátit (film není vědecká studie), ale přiblížit je z racionálního hlediska a upřít pozornost na fakta.

Experiment Náhoda byl hravý pokus spolku Žádná věda, který zaujme milovníky záhad, matematiky a technologií. Stále existují vědci, kteří předkládají důkazy pro možnost takzvané psychokineze, neboli ovlivňování hmoty myslí. Experiment Náhoda, čerpající z meta analýzy publikované v roce 1991 týmem Radin/Ferarri shrnující 148 studií s ovlivňováním kostky, možnost ovlivnit hmotu myslí prověřil.