TV Nova: Víkend – Experiment NÁHODA

Mentalista-Jakub-Kroulík-bezpecnostnim garantem projektu Experiment NAHODA

Experiment NÁHODA

Experiment NÁHODA byl hravý pokus spolku Žádná věda, který zaujme milovníky záhad, matematiky a technologií. 

„Snaha vědecky uchopit jev, který je paranormální, tedy od základu nevědecký a vědce často rozčilující tu není poprvé. Psychokineze je schopnost uvádět silou myšlenky předměty do pohybu. I dnes existují jedinci, kteří tvrdí, že to dokážou. (…) Američan Joseph Rihne, ve třicátých letech dokonce sestrojil ve své laboratoři vrhací přístroj a zkoumal přesně to, co budou teď zkoumat muži ze Žádné vědy. Jestli kostky ovlivňuje síla přání. (…) Jako bezpečnostní garant experimentu Náhoda, zkušený ve všech možných lstech je Jakub Kroulík muž na svém místě. Pomáhat mu bude ale i technika…. “ Adéla Klingorová, Magazín VÍKEND

Čerpali jsme z meta analýzy publikované v recenzovaném vědeckém časopise Journal of Scientific Explorations z roku 1991 od autorů Radin/Ferarri shrnující 148 studií o ovlivňování hrací kostky. Celkový výsledek meta analýzy je velikost efektu 0,01220. To by znamenalo, že například při našich 20.000 hodech by místo 3333 šestek padlo 3425, rozdíl asi 2,8%.

Cíl experimentu 

Se spolkem Žádná věda jsme chtěli prověřit, zda je opravdu možné ovlivnit hrací kostku pouhým přáním, v našem případě, zda bude častěji padat číslo šest. Zkonstruovali jsme proto pneumatický vrhací stroj na kostku, který vylučuje jakoukoli manipulaci, umístili jsme jej vždy na několik dní postupně do nákupních center na různých místech ČR, ale přivezli jsme jej také na celé tři dny na festival Evolution a pozvali jsme tam širokou veřejnost, aby si jej přišla vyzkoušet. 

Když si budou tisíce lidí přát šestku a uskuteční desetitisíce hodů, uvidíme odchylku ve statistice? Nebo změříme jen pouhou náhodu?

Důležitým prvkem byl kalibrační provoz: v nočních hodinách byl vrhací stroj přepnut do automatického režimu a výsledky z něj se průběžně zaznamenávali. Tím se ověřilo, že u kostky nedochází vlivem opotřebení hran k drobným posunům v pravděpodobnosti.

Další detaily k designu experimentu a podrobné vyhodnocení výsledků najdete na webu projektu Experiment NÁHODA.

Na výsledky tohoto unikátního experimentu se podívejte v archivu pořadu Magazín VÍKEND.